Børnepanelet

- Det talende spørgeskema

Hvad er Børnepanelet?

Med et spørgeskema i lyd og billeder skaber Børnepanelet et billede af børnehavebørns tanke- og adfærdsmønstre inden for en række forskellige emner. Formålet er relevant viden, der kan skabe grundlag for målrettede initiativer for børns sikkerhed.


Adgang til et børneperspektiv

Børnepanelet består af en gruppe med 1000 af de ældste børnehavebørn (5-6 år) fra cirka 100 daginstitutioner fordelt over hele landet. Målet er at få indsigt i børnenes viden og perspektiver for at kunne målrette initiativer, der forebygger ulykker blandt børn.


Et elektronisk talende spørgeskema

Spørgeskemaerne udsendes to gange om året, i en elektronisk talende udgave, der præsenteres i alderssvarende lyd og billeder. Hensigten er, at børnene individuelt og uden voksenhjælp skal have mulighed for at besvare spørgsmålene ved at lytte og trykke på billeder og symboler, der repræsenterer forskellige svarmuligheder. På den måde sikrer vi os, at det er børnenes egne perspektiver, vi får adgang til.


Sundhedsskabende og ulykkesforebyggende initiativer

På længere sigt er det et mål at udvikle børnenes viden og sikkerhedsvaner gennem kommende læringsmaterialer, der tager udgangspunkt i den viden, vi opnår med Børnepanelet. Børnenes perspektiver gør os i stand til at målrette og udvikle ulykkesforebyggende og sundhedsskabende initiativer henvendt til børnene.


Den første undersøgelse

Børnepanelets første undersøgelse blev gennemført i januar og februar 2017 og var centreret omkring følgende temaer: førstehjælp, brand, fyrværkeri, trafik. I alt har 425 børnehavebørn i alderen 5-6 år gennemført undersøgelsen. Heraf var 211 piger og 214 drenge.

Den første undersøgelse er udviklet på baggrund af gentagne tests samt indledende og opfølgende interviews i udvalgte institutioner for at sikre, at børnepanelets udformning er målrettet børnenes vidensniveau.

Hent rapporten her

Den anden undersøgelse

Børnepanelets anden undersøgelse omhandler temaerne leg og bevægelse. Temaerne kredser sig om, hvad der motiverer børn til leg og bevægelse, hvad de vælger at lege, hvor børn leger bedst, og hvor meget bevægelse, der er i børns leg. Denne undersøgelse skal være med til at give Børneulykkesfonden viden til at arbejde videre med, hvordan det sikres, at børn får mulighed for endnu mere aktiv leg og bevægelse, både i børnehaven og derhjemme.

Undersøgelsen er i fuld gang. Den er sendt ud til 160 institutioner landet over, hvor der ønskes svar fra 10 børn i hver institution i alderen 5-6 år. Spørgeskemaerne forventes afsluttes primo marts 2018.